·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Notícies

ACTE PÚBLIC PER COBRIR LA RESTA DE VACANTS AL GUIAM

21-07-2022

Després que s'hagi matriculat l'alumnat admès i que s'hagi exhaurit la llista d'espera de l'alumnat de continuïtat, queden places vacants per al cicles de grau mitjà GUIAM.

El divendres 22 de juliol a les 9 del matí se celebrarà el 2n acte públic. En aquest acte hi està convocat  la resta d'alumnat en llista d'espera.

Les persones que constin a la llista d'espera poden assistir personalment a l'acte o designar representant degudament autoritzat per tal que actuï en el seu nom i representació. Teniu adjunta l'autorització. Si la persona interessada o qui la representi no assisteix a aquest acte a les 9 del matí, no podrà optar a les places vacants i perdrà el dret d'obtenció d'una plaça.

És imprescindible presentar document acreditatiu d'identitat (DNI, NIE o passaport) per assistir a l'acte públic de gestió de llistes d'espera i optar a les places vacants.

La matrícula de l'alumnat que obtingui plaça es formalitzarà a continuació de l'adjudicació.

 

 


Xarxes socials:


Arxius: