·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Notícies

Acte públic de gestió de la llista d'espera GUIAM

17-07-2023

 

L'acte públic de gestió de la llista d'espera del Cicle de Grau Mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure tindrà lloc el proper dia 20 de juliol de 9 a 10h a l'Institut.

Les persones que constin en les llistes d'espera poden assistir personalment a l'acte o designar representant degudament autoritzat per tal que actuï en el seu nom i representació. Si la persona interessada o qui la representi no assisteix a aquest acte a les 9 del matí, no podrà optar a les places vacants i perdrà el dret d'obtenció d'una plaça.

És imprescindible presentar document acreditatiu d'identitat (DNI, NIE o passaport) per assistir a l'acte públic de gestió de llistes d'espera i optar a les places vacants.

La matrícula de l'alumnat que obtingui plaça es formalitzarà a continuació de l'adjudicació.


Xarxes socials: