·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Notícies

Anunci de licitació del contracte de neteja de l'institut

18-11-2022

L'anunci de licitació i la resta de la documentació de l'expedient del contracte de neteja de l'insitut ja està publicada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP).

El 7 de desembre de 2022 finalitza el termini de presentació de proposicions per al contracte de neteja i està prevista la convocatòeria de la Mesa de contractació per al dia 14 de desembre.

Podeu consultar la informació en aquests enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=111872376&reqCode=viewCn

 (Per poder obrir aquest enllaç cal fer-ho a través de Firefox. En altres navegadors, pot donar-vos error de càrrega)


Xarxes socials: