·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Notícies

Institut tancat del 13 al 27 de març de 2020

13-03-2020

Benvolguts/des,

la situació de tancament de centres educatius va ser presa ahir, sense la possibilitat que els centres educatius informessin ordenadament les famílies i l'alumnat de les informacions contrastades i del pla de treball a seguir al llarg del perrìode de tancament. Aquest periode, a dia d'avui, s'estèn entre els dies 13  i 27 de març de 2020.

Aquest és el primer d'una sèrie de comunicats que, de forma regular i quan sigui necessari, anireu rebent al llarg d'aquests propers dies, sense que es pugui determinar avui la durada d'aquest episodi greu i global d'aturada de tota una societat i els seus teixits econòmic i educatiu.

L'objectiu d'aquestes comunicacions serà facilitar-vos informacions fiables per a les necessitats específiques que, en funció del nivell educatiu dels vostres fills, requeriu disposar.

Així doncs us comunico que:

  1. Aquest matí, l'equip directiu de l'Institut Illa de Rodes ha establert un pla de treball per tal de gestionar els diversos aspectes a tenir en compte per part del professorat, alumnat i famílies, al llarg dels propers 15 dies. Aquest pla de treball es revisarà i actualitzarà periòdicament en funció de les informacions verificades.
  2. S'ha decidit ajornar el viatge final d'estudis de 4t d'ESO, previst per la setmana abans de vacances de Setmana Santa,i traslladar-lo (provisionalment) al periode entre els dies 7 i 11 de maig de 2020.
  3. S'ha decidit ajornar la sortida d'intercanvi de 3r d'ESO a Eivissa (prevista per al mateix periode), i s'està en la fase d'estudi de les alternatives viables.
  4. S'ha decidit l'anul·lació de determinades activitats i sortides previstes al llarg de la setmana del 30 de març al 3 d'abril. 
  5. S'han reprogramat diverses activitats previstes al llarg de la setmana del 30 de març al 3 d'abril. 
  6. La Cap d'estudis ha tramés un missatge a famílies i alumnat sobre la disponibilitat de les qualificacions del 2n trimestre acadèmic a ESO, a través de Clickedu.
  7. S'ha indicat als diversos Caps dels departaments didàctics de l'Institut i al seu professorat la preparació d'un seguit de propostes d'activitats d'aprenentatge de les diverses matèries, amb caràcter autoinstructiu, per tal que les famílies i l'alumnat en disposeu al llarg de la tarda del proper dimarts 17 de març de 2020. Aquestes activitats, el caràcter de les quals és majoritàriament de repàs i/o consolidació, espen pensades per a pal·lar en la mesura del possible la pèrdua acadèmica que, en determinats nivells del centre podria arribar a ser arriscada (penseu que el nostre centre ofereix estudis d'ESO, Batxillerat, Batxibac, Formació professional de grau mitjà i superior, Formació ocupacional i estudis a distància amb suport de l'IOC). Us n'informarem amb molt més detall el proper dimarts 17, i us demanem la vostra comprensió per tal de facilitar la seva organització per part dels diversos departaments.
  8. S'ha ordenat a l'empresa que realitza les tasques de neteja del centre que en les seves feines en aquest periode, implementi els protocols de neteja a fons dels elements que poden vehicular la transmissió de malalties infeccioses.
  9. L'equip directiu del centre del centre verifica sistemàticament les informacions que es van coneixent. Compteu que ens comunicarem regularment amb vosaltres, però no us enviarem missatges que continguin informacions no contrastades, no verificades per les autoritats educatives o especulatives.

Per tal d'ordenar el flux de comunicació entre el centre i les famílies i alumnat us agrairé que seguiu aquestes indicacions:

- dirigiu les vostres consultes generals a la direcció o bé a través de la missatgeria de Clickedu o bé a través del correu específic direccio@illaderodes.cat.

- compteu que les informacions oficials de l'institut us arribaran sempre des de la direcció via Clickedu (al vostre correu electrònic) o bé via l'eina interna de missatgeria.

- en els casos que sigui necessari, reforçarem les informacions publicant-les als canals informatius i socials del centre. Us aconsellem que també n'estigueu pendents:

Web del centre: http://www.illaderodes.cat

Instagram: https://www.instagram.com/insilladerodes/ @insilladerodes 

Facebook: https://www.facebook.com/illaderodes

Twitter: https://twitter.com/illaderodes @illaderodes

Finalment us recomanem que:

- estigueu ben atents a les indicacions que les autoritats, especialment en l'àmbit sanitari, aniran emetent al llarg d'aquest periode excepcional. La conducta individual responsable és la millor garantia de la superació col·lectiva d'aquesta enorme crisi que setem travessant.

- no us deixeu guiar ni condicionar pel munt d'informació especulativa, falsa o malintencionada que circula pels diversos canals informatius, especialment les xarxes sociala de gran abast.

- ajudeu els vostres fills i filles a comprendre quines són les actituds personals, cíviques i responsables que els han de conduir al llarg d'aquests dies. La vostra tasca educativa, en aquestes dates, és clau. Ajudeu-los a complir els requeriments que la situació obliga.

- ajudeu els vostres fills i filles  a mantenir, al llarg d'aquests dies, un horari definit de tasques d'aprenentatge i gaudi. Us ajudarem a que sigui així, però la conversa, el joc, la lectura, l'escriptura, l'art, l'esport (sempre que sigui possible), l'estudi, la recerca fins i tot, han de formar part també part d'aquest "confinament" al qual ens hem vist obligats. Avui en dia, les oportunitats de coneixement i aprenentatge en línia són un element disponible i accesible fàcilment. A títol d'exemple, les possibilitats de visites virtuals a museus és cada vegada més extensa.

 

Rebeu una molt cordial salutació.

Cuideu-vos molt!

Josep Lluís Tejeda

Director


Xarxes socials: