·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Notķcies

Manifest L'Educació, camķ de llibertat, d'entesa, de diąleg i de Pau

03-10-2017

L’educació és un dels pilars bàsics de la democràcia i ens centres educatius són el punt de trobada d’aquests valors que ens fan forts com a societat. El nostre centre planteja en el seu Projecte Educatiu de Centre, l’assumpció dels valors d’una societat lliure, plural, diversa, democràtica, que basa la seva convivència en el diàleg i l’acord, i no en la imposició o la violència.

 

Els darrers esdeveniments han establert un repte enorme per a la nostra societat. Aquest repte demanda dels responsables polítics, però també de les institucions educatives, una presa de posició clara respecte del manteniment dels diversos drets, deures i llibertats sobre els quals basem el nostre model de convivència.

 

Sortosament vivim en un context on la llengua, la història i la cultura compartida ha fet de nosaltres un poble amant de la llibertat, acollidor i respectuós amb les diverses expressions culturals i polítiques, i compromès com cap altre amb la Pau i la preservació de tots els drets humans.

 

És per això que, com a Claustre de Professorat de l’Institut Illa de Rodes declarem:

 

  • Que l’expressió lliure, democràtica, pacífica, de les idees i els desitjos legítims, personals o col·lectius, d’una societat o un grup, no pot ser coartada ni limitada per accions que es dirigeixin a impedir-les per l’ús de la força o la violència.
  • Que condemnem l’ús de la violència, sigui quin sigui el seu origen o justificació, com a eina de resolució de conflictes que tenen la base en la necessària confrontació d’idees i desitjos en una societat democràtica.
  • Que ens comprometem a exercir la nostra docència en l’observança estricta dels valors que es plasmen en el Projecte Educatiu del Centre, i en la defensa constant del respecte, el diàleg, i l’acord com a mètodes d’ensenyament i de promoció dels aprenentatges de l’alumnat en llibertat, la que es mereixen com a futurs ciutadans d’una societat democràtica.
  • Que exhortem a les famílies a que exerceixin la seva tasca educadora des dels mateixos valors, i a que participin de la comunitat educativa de l’Institut Illa de Rodes per a la promoció de la convivència i el respecte, compromesos com estem amb una societat més justa, lliure i democràtica.

 

Claustre de professorat

Roses, 2 d’Octubre de 2017


Xarxes socials: