·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Treb. Recerca

Fórmules per presentar diferents parts de la memòria

En tot treball de redacció el text s’organitza en frases. El text ha de ser molt clar per tal que es pugui entendre a la primera (llegibilitat).

                                          

Enllaç


Arxius:

Multimèdia